top of page

Přednášky

Přednášky a semináře
Transformace vědomí a Via Keltner

 

Studium metody osobního rozvoje Transformace vědomí je rozděleno do několika samostatných částí.
Zájemci se mohou setkávat s výukovými přednáškami buď v
tzv distančním studiu prostřednictvím zvukových záznamů v rámci podcastových platforem (herohero nebo patreon) a také v podobě poslechu vlastních mp3 souborů zvukových záznamů, nebo v tzv. prezenčním studiu při účasti na Studijní skupině přes platformu Zoom a při osobních setkáních.
Toto celé učení nazýváme Transformace vědomí a obsahuje komplexní vědomostní a dovednostní celek vycházející z moudrosti monoteistické mystiky tzv. vnitřního kruhu.
Pokročilá část učení o transformaci vědomí nebo zvláštní techniky a metody práce, stejně jako semináře formou osobního setkávání nazýváme Via Keltner.

Studovat je možné čtyřmi způsoby:

Distanční studium
cestou poslechu nahrávek ve dvou úrovních

1. Transformace vědomí:

 

herohero.co/Keltner nebo patreon.com/Keltner

školné 8€ měsíčně (herohero) nebo 8$ měsíčně (patreon)

obsah podcastu:

- Promluvy (1x měsíčně)

- přednášky a semináře Studijní skupiny Transformace vědomí (2x měsíčně)
- upoutávky na vyšší úrovně studia v podobě ukázek z přednášek

V první části, kterou jsem nazval – Promluvy – vám jednou měsíčně nabízím zamyšlení nad vybranými tématy se zaměřením na budování vlastní spirituality. Dotýkám se při tom problematiky především z oblasti psychologie, filosofie, teologie a monoteistické mystiky.

Ve druhé části se můžete začít postupně seznamovat s obsahem mého učení o transformaci vědomí, které obsahuje desítky výkladových přednášek Studijní skupiny (témata a stručný popis obsahu).

Nové přednášky jsou uveřejňovány 2x měsíčně.

Ve třetí části obsahu budu přidávat ukázky (vybrané části přednášek), které jsou k dispozici v pokročilé úrovni studia Via Keltner.

 

2. Via Keltner:

pouze na patreon.com/Keltner

 

školné 44$ měsíčně

- Promluvy (1x měsíčně)

- přednášky Studijní skupiny Transformace vědomí (2x měsíčně)

- přednášky z religionistiky a monoteistické mystiky (2x měsíčně)
- bonusové příspěvky

V této úrovni máte k dispozici stejný obsah jako v základní úrovni a k tomu navíc další rozšiřující přednášky Via Keltner z oblasti religionistiky a monoteistické mystiky (série přednášek Ješua, Nostra aetate, Berešit, Pax).
Nové přednášky jsou uveřejňovány 2x měsíčně.

 

Prezenční studium
cestou online videokonference

3. ZOOM Studijní skupina:

Online forma studia probíhá přes videokonference na platformě Zoom, kde se 2x měsíčně schází Studijní skupina pokročilých studentů Transformace vědomí při diskuzním semináři. Studenti kladou dotazy směřující k poznání a pochopení nových ale i základních témat v návaznosti na vlastní dosavadní studium.
Studijní skupina se také osobně schází několikrát ročně při neveřejných seminářích Via Keltner.

Do online formy studia se zájemce může hlásit až po absolvování prvního ročníku výuky formou offline studia, zakoupením nahrávek 1.ročníku Studijní skupiny Transformace vědomí, nebo při individuální formě studia.

školné seminářů ZOOM Studijní skupiny je 88€ měsíčně

4. Individuální studium Via Keltner

Speciální forma studia pro vybrané jednotlivce. Obsah a podmínky se domlouvají individuálně.

 

školné 1200€ měsíčně

TK L.jpg

Zde se můžete přihlásit o podrobné informace:

Děkuji za váš zájem!

Platforma Zoom je pro všechny posluchače zcela zdarma. Stačí nainstalovat si aplikaci.
Pokud nemáte svou zkušenost s účastí na online videokonferencích, návod najdete zde:

bottom of page