top of page
204571786_315315356960860_4736814944001307779_n_edited.png

série přednášek
Mystika

Ucelený soubor sérií přednášek pod názvy Mystika, Berešit, Pax.

Škola Transformace vědomí nabízí kromě základního a pokročilého studia ještě série přednášek zaměřených na konkrétní oblasti jako je religionistika, mystika a kontemplativní spiritualita.


Nahrávky přednášek lze zakoupit jako soubory sérií nebo jako jednotlivé série.

MYSTIKA I., 5 přednášek, přes 9 hodin záznamu. Cena 10 000 Kč.

MYSTIKA II., 8 přednášek, přes 16 hodin záznamu. Cena 16 000 Kč.

MYSTIKA III., 5 přednášek, přes 7 hodin záznamu. Cena 12 000 Kč.

Obsah série přednášek
MYSTIKA

První část: 5 přednášek – Mystika I.

- úvod do základů mystiky
- vznik a vysvětlení řeckých a latinských pojmů

- základní vhled do benediktínské spirituality
- základní vhled do františkánské spirituality

- základní vhled do ignaciánské spirituality
- základní vhled do původní monoteistické mystiky

- rozjímání o počátku v duchu původní monoteistické mystiky

Druhá část: 8 přednášek (Berešit I.) – Mystika II.

- úplný začátek mystiky latinské církve
- úvod do exorcismu, definice pojmů
- exorcismus dle Římského rituálu
- exorcismus sv. Benedikta z Nursie
- Duchovní boj – Bibliotheca Ascetica Mystica
- Lectio Pater noster

- Lectio Ave Maria
- základní techniky rozjímání

 

Třetí část: 5 přednášek (Pax I.) – Mystika III.

- úvod do technik rozjímání

- úvod do kontemplativní spirituality
- praktické návody

Čtvrtá část 8 přednášek (Berešit II.) – Mystika IV.

- mystika času, přítomnost a věčnost
- liturgický čas, definice a vysvětlení latinských, řeckých, hebrejských a aramejských pojmů

- úvod do pokročilých meditací a modliteb

- původní a tajné monoteistické techniky
 

Pátá část 8 přednášek (Ješua II.) – Mystika V.

- definice a vysvětlení hebrejských a aramejských pojmů

- moudrost vnitřního kruhu

- pokročilé techniky meditací a modliteb

- původní a tajné monoteistické techniky
- originální spiritualita Je-šua

bottom of page