top of page

Tomáš Keltner

Ukazuji cestu k víře, způsob, jak vnímat Boha. Kontemplativní spiritualita
je holí, o kterou se opírá každý poutník, je pát
eří skutečné duchovní cesty. 

Veškerý čas je přístupný v kterémkoliv okamžiku.

 

Moje vlastní cesta nebyla vůbec snadná, byla plná chyb, strachu a omylů.
Musel jsem projít mnoha těžkými životními zkouškami, ale nalezl jsem toho nejlepšího učitele…

Dřív jsem měl různá povolání – studoval jsem trestní právo, ale také původní korejské umění rytířů Hwarang. Absolvoval jsem studium architektury počítačových systémů a později školu pro zpravodajské důstojníky.
Sloužil jsem své vlasti ve speciálních jednotkách, pracoval jsem jako osobní ochránce nejvýše postavených lidí u nás i v zahraničí. Hodně jsem toho viděl a slyšel, mnohé jsem poznal a pochopil.


Nejprve jsem byl v tajné službě, bodyguard a instruktor.
Později spisovatel, řečník a učitel.

 

Tolik zdánlivě naprosto odlišných oborů, ale každý ten krok byl nezbytný, abych se dostal ke svému současnému poslání.

 

Dnes učím všechny ty, kteří se skutečně rozhodli a nebojí se tvrdé práce na sobě. Vyučuji a mentoruji už přes 15 let opravdové zájemce o osobní rozvoj.

Oblastí mého zájmu je monoteistická mystika a interpretace původních učení a textů, ve kterých jsem nalezl odpovědi na všechny otázky.
Způsob této cesty osobního rozvoje nazývám Transformace vědomí.


V rámci přednášek a praktických seminářů popisuji a vysvětluji tajuplnou cestu k počátkům sebe sama, k tomu místu obnovy energie a záměrů.

Toto dobrodružství je plné nečekaných odhalení principů a sil působících
v naší realitě, ale také slz při uvědomování si vlastních chyb a následků svého nevědomého konání.

V mých přednáškách je pro nás průvodcem samotná kniha knih i poznání dávných velmistrů monoteistických systémů Blízkého východu.
V pokročilé úrovni jsou to pak také neveřejné hluboké mystické znalosti označované jako Tora ústní.
Díky Bohu jsem měl možnost dostat se k učení tzv. vnitřního kruhu,
k pramenu poznání tohoto věku...

Mým znamením je pohyb a klid.

  • Facebook
  • YouTube
best.JPG
bottom of page