top of page
204571786_315315356960860_4736814944001307779_n_edited.png

série přednášek
Nostra aetate

Série přednášek z religionistiky a mystiky.

Škola Transformace vědomí nabízí kromě základního a pokročilého studia ještě série přednášek zaměřených na konkrétní oblasti jako je religionistika, mystika a kontemplativní spiritualita.


Nahrávky přednášek lze zakoupit jako soubory sérií nebo jako jednotlivé série.

Obsah série přednášek
Nostra aetate

V průběhu těchto přednášek vás seznámím s vývojem monoteistických systémů náboženství ve vybraných fázích od velké potopy světa až po současnost, tedy cca 14 000 let vývoje vnímání jediného Boha.
Spiritualita těchto systémů vytvářela a stále utváří náš svět; je květy, kmenem i kořeny našeho každodenního bytí. V našich časech, v období, do kterého jsme právě vkročili, se bez poznání a pochopení minulosti nedokážeme přidržet svých kořenů...

Do první části série jsem zařadil přednášky z oboru religionistiky, ve kterých vám budu osvětlovat náboženství, spiritualitu a mystiku starého Egypta, Judaismu a Islámu.
Ve druhé části této série přednášek na to navazuji úvodem do vybraných oblastí křesťanské mystiky. Vysvětlím vám jednotlivé pojmy a budeme studovat původní významy bohosloví, jednotlivé formy kontemplací a nabídnu vám přímý vhled do učení několika středověkých velmistrů křesťanské mystiky.
Dozvíte se jaké jsou kořeny současné spirituality, co je v komerční ezoterice a v konspiračních teoriích nepochopeno nebo záměrně zkresleno a změněno.
Především získáte nezastupitelné původní informace, které využijete ke své vlastní cestě hledání sebe sama.
Řada duchovních mistrů se už dávno před námi zabývala stejnými otázkami a pochybnostmi jako my dnes. Oni našli různá řešení, často i díky tomu, že měli k dispozici spoustu času a k tomu i původní texty a informace, které jsme my dosud neměli. Nabízejí nám způsoby řešení, které můžeme přijmout, nebo jen jejich vybrané části komponovat do svých vlastních způsobů osobního rozvoje.
Můžeme se poučit a získat nové vhledy do současných problémů. Očistit svá přesvědčení od nepravdivých, neharmonických doktrinací a znovu otevřít svou mysl čistým pramenům poznání.    

První část obsahuje:
 

Egypt – 3 přednášky

Judaismus – 5 přednášek

​​Islám – 4 přednášky

Druhá část obsahuje:

úvod do křesťanské mystiky – 5 přednášek
 

 

 

bottom of page