top of page
IMG_7582 OREZ.jpg

QUELLE ...

Zde najdete většinu pramenů, ze kterých čerpám při svých přednáškách. Především uvádím literaturu a odkazy na jiné mnou citované autory.

Nejsem akademik, jsem empirik a proto se zaměřuji na předávání praktických zkušeností. Nicméně i tyto zkušenosti je vhodné podepřít relevantní informací
a protože mé vlastní vzdělání na to mnohdy úplně nedosahuje (to se týká především, ale ne pouze, problematiky semitských jazyků), tak přebírám moudrost od vzdělanějších bohoslovců a slovutných pánů profesorů i dalších významných osobností – cituji jejich přednášky, knihy, kázání a další práce tak, aby měl můj posluchač vždy zajištěnu dostatečnou faktickou argumentaci a také relevantní souvislosti k danému tématu.
Někdy to ve svých přednáškách doslovně uvádím a jindy ne, takže (snad) vše najdete v tomto výpisu zdrojů, ze kterých čerpám.


Mé vlastní dílo spočívá v tom, že všechny informace pečlivě shromažďuji, třídím a správně řadím v rámci své výuky a dále především poskytuji srozumitelné interpretace a jasný ucelený výklad. Zejména ale přináším vlastní zkušenost žitou na mé cestě, po které kráčím spolu s Bohem.


Snad se mi zde podařilo sepsat úplný výpis všeho – pokud něco chybí, tak mi napište a já to doplním.


Najdete zde i jména různých osobností od kterých jsem se učil a neustále učím. Přebírám některé jejich myšlenky, cituji je ve svých přednáškách, případně cituji jejich vlastní veřejnou tvorbu a přednášky.

  • Facebook
  • Instagram

Seznam světové literatury

A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period,
Michael Sokoloff

A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament

Francis Brown, Edward Robinson, Samuel Rolles Driver, Charles Augustus Briggs, Wilhelm Gesenius

A Key to the Ancient Syriac Version Called „Peshitta“ of  the Four Holy Gospels,

H. Whish

A Key to the Peshitta Goespel,

Terry C Falla

A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays,
Joseph A. Fitzmyer S.J.

Adam, Eve and Serpent,

Elaine Pagels

An Aramaic Approach to the Gospels and Acts,
Matthew Black and Geza Vermes

Ancient Israel: A Short History from Abraham to the Roman Destruction of Temple,

Hershel Shanks

Ancient Near Eastern Texts Relation to the Old Testament,

James B. Pritchard

Beatiful Plants of Bible,

Dr. David Darom

Celtic Spirituality,
Oliver Davies

Conceptions of God in Anciet Egypt: the One of Many,

Erik Hornung

Early Syrian Ascetism,
Sebastian Brock

Essays on the Background of the New Testament,

Joseph A. Fitzmyer S.J.

Gospel Light,

Lamsa George M. Lamsa

Hagar the Egyptian: The Lost Tradition of the Matriarchs,

Savina J. Teubal

Hebrew Myths: The Book of Genesis,

Robert Graves

Hebrew Thought Compared with Greek,

Thorleif Boman

Hidden gospel,

Neil Douglas-Klotz

Holy Women of the Syrian Orient,

Sebastian P. Brock and Susan Ashbrook Harvey

Christianity and World Religions: Paths of Dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism,

Hans Kung

Ibn Al Arabi: The Bezels of Wisdom,

Ibn Al'Arabi (Author), R.W.J. Austin (Translator)

In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins,

Elisabeth Fiorenza

In the Sufi Message,

Hazrat Inayat Khan

Islam: An Introduction,

Frederick Denny

Jesus Before Christianity,

Albert Nolan OP

Jesus in Quran,

Geoffrey Parrinder

Jesus in the Eyes of the Sufis,

Dr. Javad Nurbakhsh, Alireza Nurbakhsh

Jesus the Jew,
Geza Vermes

Jesus: A Revolutionary Biography,
John Dominic Crossan

Jesus: Prophet of Islam,

Muhammad Ata Ur-Rahim Ahmad Thomson

Judaism, Chritianity and Islam: The Classical Texts and Their Interpretation,

Francis Edward Peters

Major Trends in Jewish Mysticism,

Gershom Scholem

Marcion, Mohammed and the Mahatma,
Heikki Räisänen

Meeting Jesus Again for the First Time,

Marcus J. Borg

Meister Eckhart: A Modern Translation
Meister Eckhart

Midrash and Theory: Ancient Jewish Exegesis and Contemporary Literary Studie,
David Stern

Mysticism in the Gospel of John,

Jey Kanagaraj

Mystical Poems of Rumi,

A. J. Arberry

New Testament Origin,

George M. Lamsa

Ninenty-Nine Names of Allah,

Shems Friedlander, Al-Hajj Shaikh Muzaffereddin

No Jews or Christian in Bible,

Dr.John Pitcher

Noncanonical Writings and New Testament Interpretation,
Craig A. Evans

Original Blessing,

Matthew Fox

Prayers of the Cosmos,

Neil Douglas-Klotz and Matthew Fox

Religion in an Age of Science,

Ian G. Barbour

Religious Experience in Earliest Christianity,

Luke Timothy Johnson

Sacred Word and Sacred Text: Scripture in World Religions,

Harold Coward

Sefer Jecira,

Aryeh Kaplan

The Apocryphal Jesus,
J. K. Elliott

The Concordance to the Peshita Version of the Aramatic New Testament,

American Christian Press

The Dream of the Earth,

Thomas Berry

The Essential Kabbalah,

Daniel C. Matt

The Essentials Jesus,

John Dominic Crossan

The Fifth: The Gospel of Thomas Comes of Age,
Stephen J. Patterson

The Five Books of Moses,

Everett Fox

The Forgotten Desert Mothers,
Laura Swan

The Formation of Q,

John S. Kloppenborg

The Four Gospels,
Charles Cutler Torrey

The Galilean Jewishness of Jesus,

Bernard J. Lee

The Gnostic Gospels,

Elaine Pagels

The Goespel According to Thomas,
A. Guillaumont, Henri Charles Puech, Gilles Quispel, Walter Till, Yassah Abd al Masih

The Hebraic Language Restored,

Fabre D'Olivet

The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts,

George M. Lamsa

The Library Nag Hammadi in English,

Richard Smith James M. Robinson

The Lost Gospel Q: The Original Sayings of Jesus,

Marcus Borg

The Mishnah: A New Translation,
Jacob Neusner

The New Testament from Ancient Eastern Text,
George M. Lamsa

The Oral and Written Gospel,
Werner H. Kelber

The Origin of Satan,
Elaine Pagels

The Religion of Jesus the Jew,

Geza Vermes

The Roots of Egyptian Christianity,

Birger A. Pearson

The Scroll and Christian Origins: Studies in the Jewish Background of the New Testament,

Matthew Black

The unwrited Torah,

Lawrence Fine

Thomas and the Crossroads: Essays on the Gospel of Thomas,

Risto Uro

Wandering God: A Study in Nomadic Spirituality,
Morris Berman

What is Midrash,

Jacob Neusner

With Jesus through Galilee According to the Fifth Gospel,
Bargil Pixner

Zohar, The Book of Splendor,

Gershom Scholem

Súfismus, Kropáček

Rukopisy z Nag Hammádí, Wolf, Pokorný

Kabala a její symbolika, Scholem, Gershom

Talmud a midraš, Stemberger, Günter

Duchovní boj, Vavřinec Skupoli

Aramejský Otčenáš, Neil Douglas-Klotz
Pistis Sofie, Jan van Rijckenborgh

Spiritualita křesťanského mnišství, Václav Ventura

Umění války, Sun-C´

Tajemství stvoření, Blahoslav Balcar

Rozmluvy, Jan Cassianus (Ondřej Koupil)

Opus Magnum, Trigon

Staročeská Bible Drážďanská a Olomoucká, Vladimír Kyas

Sefer Jecira, Aryeh Kaplan
Bible ČEP
Bible Kralická

Starý zákon, John MacArthur

Korán, Ivan Hrbek

Tyto osobnosti zmiňuji ve svých přednáškách, případně cituji z jejich tvorby a z jejich veřejných vystoupení a přednášek.

Ježíš Kristus Nazaretský

sv. Benedikt z Nursie (velmistr katolické asketické mystiky)

sv. Jan Kassián (řeholník a mystik)
sv. Fratišek z Assisi (řeholník a mystik)

sv. Ignác z Loyoly (katolický kněz, velmistr křesťanské mystiky)

sv. Hildegarda z Bingenu (křesťanská mystička)

sv. Terezie z Ávily (křesťanská mystička)

Hans Urs von Balthasar (kněz, teolog)

ThLic. Domink kardinál Duka, O.P.  (arcibiskup a kardinál)
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, Csc. (kněz, pedagog)
P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm., Th.D. (kněz, teolog)

Mgr. et Mgr. P. Marek Orko Vácha, Ph.D. (kněz, teolog)
Bc.Th. P. Petr Soukal (kněz)
PhDr. P. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. (Katolická teologická fakulta UK)

prof. Pavel Hošek, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK)

doc. Jiří Beneš, Th.D. (Husitská teologická fakulta UK)

 

Dr. Joo Bang Lee (zakladatel a velmistr Hwarangdo)
Taejoon Lee (velmistr Hwarangdo)

PharmDr. Greta Zdislava Zitková (bylinné čaje a poradenství) – DOKTORKAZDISLAVA.cz

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (věděc, výživový poradce) GOMANGO.cz

Seznam místní literatury

Zajímavé osobnosti

Doporučuji: 

bottom of page