top of page
IMG_7582 OREZ.jpg

Tomáš

 

Keltner

Curriculum vitae

Tomáš Keltner (9.9.1976) je současný český učitel v oblasti osobního rozvoje. Vytvořil jsem vlastní výukový systém, který nazývám Transformace vědomí. Napsal jsem také sérii knih, ve kterých představuji a vysvětluji úvod do tohoto učení. 
 

Od roku 2007 do současnosti stále přednáším, vedu semináře a vyučuji individuální studenty nebo tzv. studijní skupiny, které se konají buď formou online výuky na platformě Zoom, nebo formou offline výuky na platformách:
patreon.com/Keltner 
a  herohero.co/keltner.

Ve svém životě jsem se zabýval neobyčejně zajímavými
obory a učil jsem se od řady zcela výjimečných učitelů,
jak světských tak především i duchovních.
Během své služby státu jsem se setkal s utajovanými
skutečnostmi, které změnily můj způsob uvažování
o tomto světě, o symbolech moci a o lidech, kteří ji
představují. Účastnil jsem se zajímavých experimentů
s lidskou psychikou.
Procházel jsem krizové situace a byl v bezprostředním
kontaktu se smrtí a začal jsem uvažovat o smyslu bytí
každého jednotlivce i lidstva jako celku.
Mé mimořádné zkušenosti přinášejí unikátní způsoby
řešení problémů, stejně jako naprosto šokující odhalení
sil
a entit, které působí v této realitě.


Sám jsem prošel procesem, který nazývám transformací vědomí.


Na základní škole jsem byl součástí experimentální výuky (1985–1989), zde jsem se setkal s paranormálními jevy a začal se zajímat o bojová umění a filozofie Dálného východu, také o radioamatérskou činnost, střelbu a cizí jazyky.


Na gymnáziu jsem vystudoval programování a architekturu počítačových systémů (1995). Po základní vojenské službě jsem nastoupil k Policii ČR, kde jsem absolvoval střední policejní školu MV se zaměřením na ochrannou službu, následně jsem dokončil také speciální školu MV pro zpravodajské důstojníky a speciální kurzy BIS, později jsem studoval trestní právo na vysoké škole v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

V praxi jsem výkon rozvědné a operativní služby prováděl u zvláštního tajného útvaru Služby kriminální policie PČR (1996-2000), následně jsem přestoupil k Útvaru pro ochranu ústavních činitelů a určených osob PČR (Ochranná služba).
V rámci sil zvláštního určení jsem se účastnil také zasedání MMF v Praze
(2000) a zasedání NATO v Praze (2002).

 

 

 

 

  

 

 

 

Svou práci při ÚOÚČ PČR jsem začal nejprve na odboru dopravy chráněných osob pro zahraniční VIP delegace a později jsem také působil ve speciálním týmu pro ochranu svědků a určených osob.
V rámci VIP CP jsem byl, mimo jiné, členem týmu osobní ochrany amerických prezidentů B. Clintona a J.W. Bushe (a jeho manželky Laury L. Bush) a mnoha dalších zahraničních prezidentů a vrcholných představitelů při jejich návštěvách v ČR..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Později jsem několik let pracoval jako osobní ochránce izraelského ambasadora JE Arthura Avnona, výjimečného a velmi moudrého člověka, který měl velký vliv na můj způsob uvažování o duchovním vědění a poznání.

 

Díky svým zkušenostem a schopnostem jsem byl vybrán k utajované elitní jednotce a přestoupil jsem do Armády ČR
k Útvaru speciálních operací vojenské policie (SOG), kde jsem v CP teamu vykonával práci na pozicích řidič ochránce, osobní ochránce a instruktor taktiky a techniky přepravy chráněných osob. Byl jsem také osobním ochráncem několika ministrů obrany vlády ČR.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke svému nasazení jsem byl NBÚ prověřen na jeden z nejvyšších stupňů utajení a byl jsem také držitelem mezinárodního certifikátu NATO SECRET.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Postupem času jsem se ale začal hluboce zajímat o monoteistické systémy a mystiku Blízkého východu, především mě zajímaly mystické výklady vnitřních škol a začal jsem studovat a pracovat s překlady původních hebrejských, aramejských a latinských textů, ve kterých hledám originální interpretace a souvislosti.


 

 

 

 

V roce 2007 jsem odešel ze služeb státu a začal studovat psychologii a teologii, napsal jsem několik knih a založil vlastní výukový systém osobního rozvoje, ve kterém vycházím především z monoteistické mystiky a náboženství Blízkého východu.

IMG_0003 o2.jpg
IMG_0005 O.jpg
IMG_0004 O.jpg
MO 2 O.jpg
IMG_0006.jpg
IMG_0007.jpg
mince SOG (1).jpg
mince SOG (2).jpg
PPD1.jpg
PPD2.jpg
61177-710 Tomáš Keltner A.jpg
61177-710 Tomáš Keltner R.jpg

V současné době přednáším vybraná témata především z religionistiky, monoteistické mystiky a vedu semináře rozjímání a kontemplativní spirituality.


Vedu teoretické i praktické semináře a vyučuji individuální studenty nebo tzv. studijní skupiny formou online výuky na platformě Zoom, nebo formou offline výuky na platformách:  patreon.com/Keltner  herohero.co/keltner.

hwarang2.jpg

V soukromém životě jsem více než 20 let studoval asijská bojová umění včetně vnitřních filozofických škol.


Většinu tohoto období jsem strávil studiem původního korejského umění rytířů Hwarang, osobně jsem se učil od pozoruhodného velmistra Taejoon Lee – syna zakladatele nového bojového umění
Hwa Rang Do, velmistra Dr. Joo Bang Lee, který od buddhistického mnicha Suam Dosa po 30 letech studia získal jedinečný titul Hwarang 58. generace, stal se tedy dalším Dojoo Nim nepřetržitě předávaného originální korejského systému vyučujícího mistrovství ve válečnictví, filozofii, literatuře a umění, a také v SON buddhismu a léčitelských umění své doby.

Neustále jsem při svém studiu zkoumal filozofie Dálného východu a strategii válečných umění, včetně znalostí neveřejné vnitřní školy UM JANG KWON (akupresura, meditace a práce s vnitřní energií).

TK L.jpg
bottom of page