top of page
IMG_0069 bv.jpg
opus dei.jpg

Vítám vás na svém webu, jmenuji se Tomáš Keltner,
jsem spisovatel a učitel. Vytvořil jsem nový výukový systém osobního rozvoje, napsal jsem několik knih a vedu přednášky, semináře a výuku ve studijních skupinách

 

Celé mé učení čerpá především z původních blízkovýchodních monoteistických systémů a ze spirituality jejich představitelů a následovníků. Jedná se o celistvý výukový systém zahrnující jednotlivá duševní cvičení a také duchovní postup směřující k dosažení vnitřního klidu. Smyslem je poznání sebe sama a svého poslání.


Škola Transformace vědomí vznikla v roce 2007. Mou ambicí je srozumitelně interpretovat původní monoteistickou mystiku a hlubokou moudrost, kterou obsahuje.
 

Na základě svých zkušeností a soustavného studia různých oblastí psychologie a teologie jsem sestavil vlastní metodu osobního rozvoje. Je to vědomostní celek obsahující základní poznatky o tomto světě a zákonitostech jeho tvoření, o lidské bytosti a jejích schopnostech a také o dalších entitách, formách a vlivech, které jsou součástí naší reality.

Škola Transformace vědomí se neustále dynamicky rozvíjí. Je to nejen komplexní metoda osobního rozvoje, která reflektuje aktuální situaci a z ní vyplývající potřeby, je to především životní cesta a způsob,
jak se vědomě účastnit tvorby tohoto světa.

Forma se přizpůsobuje jednotlivým vývojovým fázím našeho světa, koreluje stavy, kterými procházíme,
plně v duchu povahy vlastního učení. Zároveň se ale obsah stále pevně drží kořenů monoteistické mystiky vnitřního kruhu a odkazu dávných velmistrů.

Společně se učíme rozumět sobě i světu a následujeme společnou moudrost, která se nachází v každém
z nás. Prostřednictvím vnímání Božího vedení, scelováním duše a odpouštěním vystupujeme ze starého světa do světa nového.
Vyšším cílem je kontemplativní spiritualita pramenící z naší víry v jediného Boha, která je živá a žitá, doprovázena úplným dechem, meditací a modlitbou.

Jdeme s hlavou vzpřímenou, tváří v tvář každodenní realitě přechodu mezi jednotlivými věky lidstva.
Jako součásti živého Boha a následovníci svých předků, přebíráme a prožíváme skrytá svědectví o prostém dechu, čistotě oka a světle v těle.

 

Hluboký vnitřní klid, vhled k počátkům sebe sama, smysl individuální existence a nalezení vlastního životního poslání jsou reálné výsledky našeho vlastního zabývání se sebou. 

Poslech přednášek formou podcastu:

patreon_logo_icon_170869.png
herohero.jpg
bottom of page