Výuka

V současné době skupinová výuka probíhá pouze formou internetové online videokonference na platformě Zoom.

Škola Transformace vědomí obsahuje základní část a pokročilé studium.


Základní část je veřejně přístupná všem zájemcům, kteří se přihlásí a zaplatí školné. Obsahuje dva semestry výuky (20 výukových přednášek), dle stanového harmonogramu s přesně určeným obsahem.

Teprve po dokončení úvodního studia se může absolvent přihlásit do seminářů pokročilého studia.
V pokročilém studiu získává hlubší znalosti a objevuje souvislosti a propojení, praktické aplikace, dále zde probíhají diskuze a odpovídám na dotazy.
Pokročilé studium je také organizováno po semestrech. Podle aktuální situace a konkrétních témat jsou vhodně voleny výukové přednášky nebo diskuzní semináře.

Společenství studentů a posluchačů říkáme studijní skupina.

Obsah základního studia prvního ročníku studijní skupiny:
(první dva semestry)

​Kosmologie

- úvod do základů kosmologie
- vznik světa, základní principy, elementy stvoření
- archandělé, osvětlovači, prostor a čas
- základní symbolika
- symbolika čísel a tvarů
- království Země a království Nebe
- čtyři vesmíry stvoření
- trojjedinost a trojnost
- hrubohmota, jemnohmota, nehmota
- Bůh a lidská bytost
- archetypy a systémy přesvědčení


Hrubohmota

- fyzické tělo a sebevědomí, definice
- mozek a rozum
- primární potřeby těla (definice 5ti potřeb)
- smysly a jejich jemnohmotné aspekty (definice 5ti smyslů)
- naděje, víra a láska
- dotyk
- svěcení
- základní techniky dotýkání
- základní techniky práce s vnitřní energií


Jemnohmota

- duše a sebejistota, definice
- vlastní bytost
- ego
- vnitřní hlasy
- iniciační techniky kontroly vnitřních hlasů
- definice vzniku energeticko-informačních struktur
- egregory a přítomné bytosti
- démonické síly
- meditace, koncentrace

 

Nehmota

- duch a sebedůvěra, definice
- Duch a Bůh
- dech
- vědomí
- duchovní světy a náboženství
- exorcismus
- rovnováhy (definice 5ti rovnováh)
- kauzalita, definice
- dualita, definice


Emoce

- emoce (definice)
- techniky pro práci s emocemi v minulosti (zpětný posun děje)
- techniky pro práci s emocemi v přítomnosti
  (techniky uvolnění a odpoutání)
- techniky pro práci s emocemi z budoucnosti
- techniky mimosmyslového vnímání
- techniky nahlížení na jiná místa v existenci (vstup a výstup)
- technika autoregrese

Mimosmyslové vnímání

- jemnohmotná realita
- komunikace s přítomnými bytostmi
- techniky očištění prostoru
- talismany, amulety, symbolika a ochranné předměty


Čtyři světy lidské bytosti
- regrese
- smyslová a mimosmyslová realita
- představivost
- sny (noční realita)


Tvorba reality

- definice účelu tvorby reality
- smyslové a mimosmyslové vnímání
- přesun v realitě
- zadání a realizace záměru

 

204571786_315315356960860_4736814944001307779_n_edited.png

studijní skupina
Transformace vědomí

Škola Transformace vědomí se neustále dynamicky rozvíjí. Je to nejen komplexní metoda osobního rozvoje, která reflektuje aktuální situaci a z ní vyplývající potřeby,
je to především životní cesta a způsob, jak se vědomě účastnit tvorby tohoto světa.

Forma se přizpůsobuje jednotlivým vývojovým fázím našeho světa, koreluje stavy, kterými procházíme, plně v duchu povahy vlastního učení. Zároveň se ale obsah stále pevně drží kořenů monoteistické mystiky vnitřního kruhu a odkazu dávných velmistrů.

Společně se učíme rozumět sobě i světu a následujeme společnou moudrost,
která se nachází v každém z nás. Prostřednictvím vnímání Božího vedení, scelováním duše a odpouštěním vystupujeme ze starého světa do světa nového.
Vyšším cílem je kontemplativní spiritualita pramenící z naší víry v jediného Boha,
která je živá a žitá, doprovázena úplným dechem, meditací a modlitbou.

Jdeme s hlavou vzpřímenou, tváří v tvář každodenní realitě přechodu mezi jednotlivými věky lidstva. Jako součásti živého Boha a následovníci svých předků, přebíráme a prožíváme skrytá svědectví o prostém dechu, čistotě oka a světle v těle.

 

Hluboký vnitřní klid, vhled k počátkům sebe sama, smysl individuální existence
a nalezení vlastního životního poslání jsou hmatatelné výsledky našeho vlastního zabývání se sebou. 

Připravuje se:
 

Distanční
studium

- první dva semestry studia bude možné absolvovat distanční formou
 

- zájemce může získat nahrávky výukových přednášek a seminářů

- poslech výkladu jednotlivých témat je tak možný kdykoliv potřebujete

Diskuzní
semináře

- forma online videokonference Zoom

- vyšší počet účastníků

- rozmanitost témat a dotazů

- osobní setkávání se studenty v rámci
pokročilého studia školy Transformace vědomí

- pokročilé techniky meditace a modlitby

- fyzická cvičení s vnitřní energií

Osobní setkání se studenty

Platforma Zoom je pro všechny posluchače zcela zdarma. Stačí nainstalovat si aplikaci.
Pokud nemáte svou zkušenost s účastí na online videokonferencích, návod najdete zde: